Kütüphane Hizmetleri - Elektronik Kaynaklar - Kütüphane Hakkında - Yardım

 

Kütüphane
Hizmetleri


Katalog Tarama

Birimler

Kullanıcı Eğitimi

Sipariş

Ödünç Takip

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme

Geri Bildirim Formu

Belge Sağlama
 

 

- BİRİMLER -

 
 

TEKNİK HİZMETLER


 - Kataloglama ve Sınıflama Birimi


Satın alma ve bağış yoluyla gelen kitapların tasnif, bilgisayar ortamına kayıt, damgalama, etiketleme ve güvenlik gibi işlemlerinin yapıldığı birimdir.
 

 - Süreli Yayınlar Birimi

Ulusal düzeydeki süreli yayınların takibi, sağlanması, bilgisayar ortamına kaydedilmesi ve arşivlenmesi işlemlerinin yapıldığı birimdir.
 

 - Elektronik Bilgi Kaynakları Birimi

Elektronik bilgi kaynaklarının abonelikleri, eğitimi ve takibi gibi çalışmaların yapıldığı birimdir.
 

  - Görsel - İşitsel Materyal Birimi

Kitap eki, dergi eki, bilgi kaynağı olan CD ler ile VCD, DVD ve Müzik CD leri, disket, ses ve video kasetlerinin sağlandığı, bilgisayar ortamına kaydedildiği ve hizmete sunulduğu birimdir.
 

  - Gazete Arşivi

1920'lerden 90’lı yıllara uzanan ulusal ve yerel gazetelerin yıllık ciltler halinde hizmete sunulduğu arşivdir.
 

  - Tez Arşivi

Selçuk Üniversitesi bünyesinde hazırlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bilgisayar ortamına kaydedildiği ve hizmete sunulduğu birimdir.
 

  - Yazma Eserler Birimi ve CD Arşivi

Satın alma, bağış ve devir yoluyla oluşturulmuş bu birimde bulunan Osmanlıca ağırlıklı olmak üzere Arapça, Farsça ve Urduca dillerinde tarih, edebiyat, din konulu kaynakların kapalı raf sistemiyle hizmete sunulduğu birimdir. CD Arşivi; Selçuk Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde kayıtlı 5177 yazma eserlerin dijital ortama aktarılması ve her eserin bir CD kopyasının Selçuk Üniversitesi’ne verilmesi ile oluşturulmuştur. Proje kapsamında olan Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde yazma eserlerin dijital ortama aktarılması işlemi devam etmektedir.
 

  - Yazılım Birimi

Kütüphane otomasyon programımın yazılıp, geliştirildiği birimdir.
 

KULLANICI HİZMETLERİ
 

  - Danışma Birimi

Bilgiye ve bilgi kaynaklarına kolayca erişilmesi amacıyla; karşılaşılan sorunları çözmek, referans kaynakların kullanımına yardımcı olmak, basılı ve elektronik kaynaklara ilişkin tarama metotları, kütüphane tanıtımı, elektronik bilgi kaynaklarının kullanımı, yönlendirme ve CD arşivinden yararlanma gibi hizmetlerin verildiği birimdir.
 

  - Ödünç Verme Birimi

Kütüphane kaynaklarının ödünç verilmesi ve geri alınması hizmetlerini veren birimdir. Ödünç işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 

 - Müzik Kütüphanesi

Devlet Konservatuarı’nın ve Müzik Bölümlerinin ses kaydı ihtiyacını karşılamak, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerini ve müzik dinleyerek ders çalışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir birimdir .


 - Fotokopi